Karol Stefańczyk

19 kwietnia 2020  roku w domu Pani Danuty wybuchł pożar. W jego wyniku rodzina straciła mieszkanie, a 10 letni Karol uległ bardzo ciężkiemu oparzeniu. Karol jest niepełnoprawny, nie wiedział jak się ratować. Przeżył tylko dzięki starszemu bratu, który zdołał go wyciągnąć na dwór. Jednak ciało chłopca zostało dotkliwie poparzone, według karty leczenia szpitalnego to aż 75% oparzenia III stopnia. Chłopiec do końca lipca był leczony w specjalistycznej placówce w Ostrowie Wielkopolskim.

Obecnie Karol potrzebuje intensywnej rehabilitacji, presoterapii i rehabilitacji. Prosimy o pomoc dla rodziny, która straciła dobytek swojego życia oraz walczy o zdrowie niepełnosprawnego dziecka. Wpłaty na subkonto Fundacji: 78 2490 0005 0000 4530 3670 0568 powinny mieć tytuł: Karol Stefańczyk.