PROGRAM ROZLICZAM CIT Z FUNDACJĄ JAGODA


Cele programu:

  • pozyskanie środków finansowych na cele statutowe Fundacji Jagoda przy udziale biura księgowego i jego klientów
  • zwiększenie zaangażowania biur księgowych we wsparcie Organizacji Pożytku Publicznego
  • zwiększenie ekonomiki wykonywania zawodu księgowego poprzez intensyfikację działalności w sferze OPP

Budżet programu: kwota nieograniczona
Termin naboru od 15-12-2020 do 31-12-2020

Fundacja JAGODA zaprasza do udziału w Programie ROZLICZAM CIT Z FUNDACJĄ JAGODA. Program skierowany jest do wszystkich księgowych z terenu całej Polski. Nabór wniosków prowadzony będzie od 15 grudnia 2020 do 31 grudnia 2020 roku. Zgłoszenie do Programu należy złożyć w wersji elektronicznej na adres: magdalena.calek@fundacja-jagoda.pl

Zgłoszenia do Programu przyjmowane będą od każdego księgowego wpisanego na listę uprawnionych do wykonywania zawodu, przy czym można złożyć w Programie ROZLICZAM CIT Z FUNDACJĄ JAGODA tylko jedno zgłoszenie.

Udostępnij ten post

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Może zainteresuje Cię