Fundacja ARP wspiera utworzenie Centrum Rehabilitacji Osób Oparzonych we Wrocławiu

Już po raz drugi Fundacja ARP przekazała 30 000 zł darowizny na rzecz utworzenia Centrum Rehabilitacji Osób Oparzonych we Wrocławiu. W ramach otrzymanej dotacji zostaną wykonane roboty budowlane budynku przy ul. Dworcowej 9B we Wrocławiu w zakresie: prac przygotowawczych i wznoszenia ścian z płyt GK. To ważny krok, który przybliża nas do powstania ośrodka rehabilitacji […]