Rozliczenie 1% podatku 2020 r.

Szanowni Państwo,Wczoraj została opublikowana oficjalna informacja o kwotach z 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego w 2021 roku z rozliczenia za 2020 r.Według danych Ministerstwa Finansów 15,3 mln podatników dokonało przekazania w 2021 roku 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Łączna kwota przekazana organizacjom z tego tytułu wyniosła 972,7 […]