Roman Okrój z Chocielewka – w dniu 03.08.2018r. podczas prac w garażu, wybuchły na niego opary benzyny (wiek w chwili wypadku 33 lata). Karetką został przewieziony do Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w Gryficach. W szpitalu stwierdzono oparzenia III i IV stopnia 60 % powierzchni ciała. Oparzenia okrężne, w zakresie wszystkich kończyn oraz twarzy. W szpitalu spędził 11 tygodni, gdzie usunięto martwicę i dokonano trzech przeszczepów skóry. W chwili obecnej wszystkie przeszczepy są już wygojone. Potrzebuje specjalistycznego leczenia w postaci żeli silikonowych, ubrania uciskowego i rehabilitacji. Rodzina ma na utrzymaniu dwójkę małych dzieci i ogromne wydatki związane z leczeniem, których sama nie może pokryć.

Prosimy o wsparcie jego leczenia przez przekazanie 1% podatku lub darowizny imienne.

dav