Przekaż 1% podatku poparzonym!

KRS: 0000342831

Statystyki

Dane dotyczące działań Straży Pożarnych w wyniku pożarów

W zakładce tej umieszczamy zebrane i opracowane przez nas roczne statystyki dotyczące liczby pożarów w Polsce, z podziałem na województwa. Niezbędne dane uzyskaliśmy od Wojewódzkich Straży Pożarnych z całej Polski.

Wyszczególniliśmy przypadki, w których Straż Pożarna musiała:

Dodatkowo podajemy także liczbę pożarów środków transportu (jako następstwo innego miejscowego zagrożenia).

Statystyki te będziemy poszerzać rokrocznie o nowe dane liczbowe, które podamy do informacji opinii publicznej oraz każdorazowo dokonamy podsumowań sytuacji pożarowej i poparzeń w Polsce w formie raportów.

Raporty

Poznaj dane na przestrzeni lat

W 2008 roku najwięcej pożarów zarejestrowano w województwach: mazowieckim (21 778), śląskim (20 318) i dolnośląskim (18 554), natomiast najmniej w województwie podlaskim (4 404).

W województwie śląskim odnotowano największą ilość ewakuacji ludności z miejsc objętych pożarem - 274; zaś najmniej - w podkarpackim. Z tego w województwie łódzkim najczęściej przeprowadzano akcję pierwszej pomocy w czasie ewakuacji - 107; najrzadziej - w lubelskim i podkarpackim (po 15).

Dla naszych badań najważniejsze są natomiast dwie ostatnie kategorie - schładzanie oparzeń najczęściej występowało w województwie opolskim (aż 64!), natomiast w ogóle nie doszło do tego typu pomocy w województwie lubelskim, równie mało w - pomorskim (1), podkarpackim (2), podlaskim (2) i kujawsko-pomorskim (2). Najwięcej pożarów dotyczących środków transportu wystąpiło w województwie mazowieckim (1 247!), najmniej w - lubuskim (3). Szczególną uwagę zwracają rozpiętości w tych dwóch ostatnich kategoriach, biorąc pod uwagę najwyższe i najniższe dane liczbowe.

Brak adnotacji na temat zgonów spowodowanych poparzeniami - w Polsce organizacje państwowe nie prowadzą tego typu statystyk.

Dane uzyskane od: Wojewódzkich Straży Pożarnych.

Rok 2008 Ilość pożarów ogółem Pożary, podczas których następowała ewakuacja ludzi przez strażaków Pożary, podczas których ewakuowano ludzi i jednocześnie udzielano pomocy medycznej przez strażaków na terenie akcji Pożary, podczas których ewakuowano ludzi i jednocześnie następowało schładzanie oparzeń przez strażaków Pożary środków transportu jako następstwo innego miejscowego zagrożenia
dane sumaryczne 161829 2061 783 158 3471
dolnośląskie 18554 226 98 10 13
kujawsko-pomorskie 8776 112 30 2 6
lubelskie 7161 66 15 0 10
lubuskie 6198 97 47 4 3
łódzkie 10341 223 107 8 17
małopolskie 9830 107 39 7 4
mazowieckie 21778 225 53 8 1247
opolskie 4568 57 94 64 224
podkarpackie 5367 46 15 2 332
podlaskie 4404 48 30 2 10
pomorskie 9631 173 32 1 491
śląskie 20318 274 72 7 836
świętokrzyskie 5526 47 20 4 7
warmińsko-mazurskie 7213 116 61 19 246
wielkopolskie 12463 142 33 5 10
zachodniopomorskie 9701 102 37 15 15

W 2009 roku najwięcej pożarów zarejestrowano w województwach: mazowieckim (22 026), śląskim (19 975) i dolnośląskim (16 109), natomiast najmniej w województwie opolskim (4 108).

W województwie dolnośląskim odnotowano największą ilość ewakuacji ludności z miejsc objętych pożarem - 281; zaś najmniej - w lubelskim i podkarpackim (po 50). Z tego w województwie dolnośląskim najczęściej przeprowadzano akcję pierwszej pomocy w czasie ewakuacji - 148; najrzadziej - w podkarpackim (14).

Dla naszych badań najważniejsze są natomiast dwie ostatnie kategorie - schładzanie oparzeń najczęściej występowało w województwie opolskim (aż 66!), natomiast w ogóle nie doszło do tego typu pomocy w województwie podkarpackim. Najwięcej pożarów dotyczących środków transportu wystąpiło natomiast w województwie mazowieckim (1 313!), najmniej w - lubuskim i małopolskim (po 4). Szczególną uwagę zwracają rozpiętości w tych dwóch ostatnich kategoriach, biorąc pod uwagę najwyższe i najniższe dane liczbowe. Brak adnotacji na temat zgonów spowodowanych poparzeniami - w Polsce organizacje państwowe nie prowadzą tego typu statystyk.

Dane uzyskane od: Wojewódzkich Straży Pożarnych.

Rok 2009 Ilość pożarów ogółem Pożary, podczas których następowała ewakuacja ludzi przez strażaków Pożary, podczas których ewakuowano ludzi i jednocześnie udzielano pomocy medycznej przez strażaków na terenie akcji Pożary, podczas których ewakuowano ludzi i jednocześnie następowało schładzanie oparzeń przez strażaków Pożary środków transportu jako następstwo innego miejscowego zagrożenia
dane sumaryczne 159130 2083 876 153 3770
dolnośląskie 16109 281 148 9 10
kujawsko-pomorskie 8669 115 23 2 16
lubelskie 7443 50 20 2 5
lubuskie 5648 72 30 2 4
łódzkie 9767 236 135 6 15
małopolskie 9654 105 42 9 4
mazowieckie 22026 238 63 7 1313
opolskie 4108 57 109 66 238
podkarpackie 5927 50 14 0 291
podlaskie 4869 58 33 4 5
pomorskie 10813 163 41 6 588
śląskie 19975 257 69 9 972
świętokrzyskie 5777 55 25 3 14
warmińsko-mazurskie 8872 107 61 15 269
wielkopolskie 10202 140 29 2 6
zachodniopomorskie 9271 99 34 11 20

W 2010 roku najwięcej pożarów zarejestrowano w województwach: mazowieckim (17 171), śląskim (17 033) i dolnośląskim (14 482), natomiast najmniej w województwie opolskim (3 025).

W województwie śląskim odnotowano największą ilość ewakuacji ludności z miejsc objętych pożarem - 274; zaś najmniej - w świętokrzyskim (43). Z tego w województwie dolnośląskim najczęściej przeprowadzano akcję pierwszej pomocy w czasie ewakuacji - 139; najrzadziej - w podkarpackim (15).

Dla naszych badań najważniejsze są natomiast dwie ostatnie kategorie - schładzanie oparzeń najczęściej występowało w województwie opolskim (aż 49!), natomiast jednorazowo do tego typu pomocy doszło w województwach lubelskim, podlaskim i świętokrzyskim. Najwięcej pożarów dotyczących środków transportu wystąpiło w województwie mazowieckim (1 371!), najmniej w - podlaskim (4). Szczególną uwagę zwracają rozpiętości w tych dwóch ostatnich kategoriach, biorąc pod uwagę najwyższe i najniższe dane liczbowe.

Brak adnotacji na temat zgonów spowodowanych poparzeniami - w Polsce organizacje państwowe nie prowadzą tego typu statystyk.

Dane uzyskane od: Wojewódzkich Straży Pożarnych.

Rok 2010 Ilość pożarów ogółem Pożary, podczas których następowała ewakuacja ludzi przez strażaków Pożary, podczas których ewakuowano ludzi i jednocześnie udzielano pomocy medycznej przez strażaków na terenie akcji Pożary, podczas których ewakuowano ludzi i jednocześnie następowało schładzanie oparzeń przez strażaków Pożary środków transportu jako następstwo innego miejscowego zagrożenia
dane sumaryczne 135565 2029 880 140 3842
dolnośląskie 14482 247 139 5 10
kujawsko-pomorskie 6716 128 25 6 5
lubelskie 6101 68 32 1 5
lubuskie 5296 59 25 2 5
łódzkie 7702 211 129 10 6
małopolskie 10495 95 39 3 8
mazowieckie 17171 236 57 6 1371
opolskie 3025 45 94 49 200
podkarpackie 5256 63 15 7 338
podlaskie 3699 61 28 1 4
pomorskie 9143 175 47 7 624
śląskie 17033 274 84 14 982
świętokrzyskie 4134 43 21 1 6
warmińsko-mazurskie 7910 100 67 16 258
wielkopolskie 8214 118 33 3 9
zachodniopomorskie 9188 106 45 9 11

W 2011 roku najwięcej pożarów zarejestrowano w województwach: śląskim (25 445), mazowieckim (20 660) i dolnośląskim (19 228), natomiast najmniej w województwie podlaskim (3 771).

W województwie śląskim odnotowano największą ilość ewakuacji ludności z miejsc objętych pożarem - 279; zaś najmniej - w świętokrzyskim (36). Z tego w województwie łódzkim najczęściej przeprowadzano akcję pierwszej pomocy w czasie ewakuacji - 186; najrzadziej - w lubuskim (16).

Dla naszych badań najważniejsze są natomiast dwie ostatnie kategorie - schładzanie oparzeń najczęściej występowało w województwie podkarpackim (10), natomiast jednorazowo do tego typu pomocy doszło w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim i świętokrzyskim. Najwięcej pożarów dotyczących środków transportu wystąpiło w województwie mazowieckim (1 291), najmniej w podkarpackim (2).

Brak adnotacji na temat zgonów spowodowanych poparzeniami - w Polsce Pogotowie Ratunkowe nie prowadzi tego typu statystyk.

Dane uzyskane od: Wojewódzkich Straży Pożarnych.

Rok 2011 Ilość pożarów ogółem Pożary, podczas których następowała ewakuacja ludzi przez strażaków Pożary, podczas których ewakuowano ludzi i jednocześnie udzielano pomocy medycznej przez strażaków na terenie akcji Pożary, podczas których ewakuowano ludzi i jednocześnie następowało schładzanie oparzeń przez strażaków Pożary środków transportu jako następstwo innego miejscowego zagrożenia
dane sumaryczne 171866 2043 862 97 1964
dolnośląskie 19288 261 80 9 5
kujawsko-pomorskie 8047 114 29 1 12
lubelskie 7093 80 21 2 7
lubuskie 6608 65 16 1 3
łódzkie 11309 222 186 10 12
małopolskie 12756 108 63 10 0
mazowieckie 20660 235 67 7 1291
opolskie 4785 59 59 9 248
podkarpackie 6665 50 57 11 2
podlaskie 3771 66 25 2 13
pomorskie 9483 160 44 7 7
śląskie 25445 279 89 8 13
świętokrzyskie 7101 36 17 1 13
warmińsko-mazurskie 6554 104 28 5 302
wielkopolskie 10923 124 29 4 19
zachodniopomorskie 11378 80 52 10 17

W 2012 roku najwięcej pożarów zarejestrowano w województwach: mazowieckim (26 038), śląskim (23 546) i dolnośląskim (19 062), natomiast najmniej w województwie podlaskim (4 379).

W województwie śląskim odnotowano największą ilość ewakuacji ludności z miejsc objętych pożarem - 325; zaś najmniej - w świętokrzyskim (38). Z tego w województwie łódzkim najczęściej przeprowadzano akcję pierwszej pomocy w czasie ewakuacji - 144; najrzadziej - w lubelskim (9).

Dla naszych badań najważniejsze są natomiast dwie ostatnie kategorie - schładzanie oparzeń najczęściej występowało w województwie podkarpackim (16), natomiast dwukrotnie do takich sytuacji doszło w województwach: lubelskim, podlaskim i świętokrzyskim. Najwięcej pożarów dotyczących środków transportu wystąpiło natomiast w województwie mazowieckim (12 220!), najmniej w małopolskim i podkarpackim (po 1).

Brak adnotacji na temat zgonów spowodowanych poparzeniami - w Polsce Pogotowie Ratunkowe nie prowadzi tego typu statystyk.

Dane uzyskane od: Wojewódzkich Straży Pożarnych.

Rok 2012 Ilość pożarów ogółem Pożary, podczas których następowała ewakuacja ludzi przez strażaków Pożary, podczas których ewakuowano ludzi i jednocześnie udzielano pomocy medycznej przez strażaków na terenie akcji Pożary, podczas których ewakuowano ludzi i jednocześnie następowało schładzanie oparzeń przez strażaków Pożary środków transportu jako następstwo innego miejscowego zagrożenia
dane sumaryczne 183848 1958 876 99 1865
dolnośląskie 19062 218 62 6 7
kujawsko-pomorskie 8645 115 30 3 8
lubelskie 9645 51 9 2 5
lubuskie 6146 48 20 4 4
łódzkie 12618 194 144 10 12
małopolskie 15299 106 45 9 1
mazowieckie 26038 248 64 8 1220
opolskie 4741 60 105 10 224
podkarpackie 9583 52 83 16 1
podlaskie 4379 52 23 2 16
pomorskie 8746 147 54 7 16
śląskie 23546 325 109 11 2
świętokrzyskie 9503 38 16 2 9
warmińsko-mazurskie 6806 83 35 3 312
wielkopolskie 10326 126 41 3 23
zachodniopomorskie 8765 95 36 3 5

W 2013 roku najwięcej pożarów zarejestrowano w województwach: śląskim (16 716), mazowieckim (16 557) i dolnośląskim (12 992), natomiast najmniej w województwie podlaskim (3 065).

W województwie śląskim odnotowano największą ilość ewakuacji ludności z miejsc objętych pożarem - 261; zaś najmniej - w świętokrzyskim (30). Z tego w województwie łódzkim najczęściej przeprowadzano akcję pierwszej pomocy w czasie ewakuacji – aż 245; najrzadziej - w podlaskim (18).

Dla naszych badań najważniejsze są natomiast dwie ostatnie kategorie - schładzanie oparzeń najczęściej występowało w województwie łódzkim (aż 54), natomiast tylko raz do tego typu pomocy doszło w województwach: podlaskim i zachodniopomorskim. Najwięcej pożarów dotyczących środków transportu wystąpiło w województwie mazowieckim (1 183), najmniej w lubelskim, łódzkim i podkarpackim (po 2).

Brak adnotacji na temat zgonów spowodowanych poparzeniami - w Polsce Pogotowie Ratunkowe nie prowadzi tego typu statystyk.

Dane uzyskane od: Wojewódzkich Straży Pożarnych.

Rok 2013 Ilość pożarów ogółem Pożary, podczas których następowała ewakuacja ludzi przez strażaków Pożary, podczas których ewakuowano ludzi i jednocześnie udzielano pomocy medycznej przez strażaków na terenie akcji Pożary, podczas których ewakuowano ludzi i jednocześnie następowało schładzanie oparzeń przez strażaków Pożary środków transportu jako następstwo innego miejscowego zagrożenia
dane sumaryczne 126424 1882 1042 164 2105
dolnośląskie 12992 190 61 6 5
kujawsko-pomorskie 6124 110 40 4 12
lubelskie 5922 86 32 3 2
lubuskie 4759 61 27 2 3
łódzkie 7207 181 245 54 2
małopolskie 8690 98 98 39 598
mazowieckie 16557 245 77 16 1183
opolskie 3268 64 59 2 219
podkarpackie 6056 42 72 12 2
podlaskie 3065 62 18 1 24
pomorskie 7881 151 55 5 9
śląskie 16716 261 112 7 5
świętokrzyskie 5027 30 27 2 9
warmińsko-mazurskie 6485 107 36 6 4
wielkopolskie 7517 134 61 4 22
zachodniopomorskie 8158 60 22 1 5

W 2014 roku najwięcej pożarów zarejestrowano w województwach: mazowieckim (20 090), śląskim (18 850) i dolnośląskim (17 130), natomiast najmniej w województwie podlaskim (3 451).

W województwie wielkopolskim odnotowano największą ilość ewakuacji ludności z miejsc objętych pożarem - 301; zaś najmniej - w podkarpackim (37). Z tego w województwie łódzkim najczęściej przeprowadzano akcję pierwszej pomocy w czasie ewakuacji – 813 (!); najrzadziej - w podkarpackim (16).

Dla naszych badań najważniejsze są natomiast dwie ostatnie kategorie - schładzanie oparzeń najczęściej występowało w województwie opolskim (21), natomiast w ogóle nie doszło do tego typu pomocy w województwach podkarpackim i podlaskim, równie mało w - świętokrzyskim (1). Najwięcej pożarów dotyczących środków transportu wystąpiło w województwie śląskim (853), najmniej w - lubuskim (2); brak danych dla województwa małopolskiego. Szczególną uwagę zwracają rozpiętości w tych dwóch ostatnich kategoriach, biorąc pod uwagę najwyższe i najniższe dane liczbowe.

Brak adnotacji na temat zgonów spowodowanych poparzeniami - w Polsce organizacje państwowe nie prowadzą tego typu statystyk.

Dane uzyskane od: Wojewódzkich Straży Pożarnych.

Rok 2014 Ilość pożarów ogółem Pożary, podczas których następowała ewakuacja ludzi przez strażaków Pożary, podczas których ewakuowano ludzi i jednocześnie udzielano pomocy medycznej przez strażaków na terenie akcji Pożary, podczas których ewakuowano ludzi i jednocześnie następowało schładzanie oparzeń przez strażaków Pożary środków transportu jako następstwo innego miejscowego zagrożenia
dane sumaryczne 145233 1981 1633 111 1889
dolnośląskie 17130 183 85 7 6
kujawsko-pomorskie 7058 104 39 4 11
lubelskie 6981 103 77 14 5
lubuskie 5365 58 18 4 2
łódzkie 8766 178 813 10 6
małopolskie 10401 79 39 5 brak danych
mazowieckie 20090 174 60 7 16
opolskie 4031 69 96 21 200
podkarpackie 5939 37 16 0 3
podlaskie 3451 63 17 0 13
pomorskie 8033 151 50 4 7
śląskie 18850 272 188 17 853
świętokrzyskie 5360 42 21 1 13
warmińsko-mazurskie 6521 97 28 6 11
wielkopolskie 9182 301 47 6 729
zachodniopomorskie 8075 70 39 5 14

W 2015 roku najwięcej pożarów zarejestrowano w województwach: mazowieckim (28 192), dolnośląskim (22 812) i śląskim (21407), natomiast najmniej w województwie podlaskim (4843).

Najwięcej ofiar śmiertelnych w wyniku pożarów było w woj. opolskim (474), a rannych w woj. dolnośląskim (5943). Łącznie w całym kraju udzielono 21107 osobom pomocy medycznej, najwięcej (3111) w woj. śląskim, a najmniej w świętokrzyskim (482). Na terenie akcji również najwięcej osób uzyskało pomoc na Śląsku (1128), najmniej (178) w Lubuskiem.

Dla naszych badań najważniejsza jest natomiast ostatnia kategoria – pożary środków transportu. Łącznie w kraju spłonęło 8463 pojazdów, w tym 6980 samochodów osobowych i 178 autobusów. Najwięcej samochodów osobowych spłonęło w woj. mazowieckim (981), najmniej (161) w woj. podlaskim. Autobusy najczęściej płonęły na Śląsku (34), najrzadziej na Opolszczyźnie, Podlasiu i w Świętokrzyskiem (3).

Brak adnotacji na temat zgonów spowodowanych poparzeniami - w Polsce organizacje państwowe nie prowadzą tego typu statystyk.

Dane uzyskane od: Wojewódzkich Straży Pożarnych.

Rok 2015 Ilość pożarów ogółem Ofiary pożarów i pomoc medyczna Pożary pojazdów
Lp. Podział administracyjny Ilość zdarzeń Ofiary Pomoc ogółem Na terenie akcji W tym przez strażaków Ogółem Motocykle Autobusy Samochody ciężarowe Samochody osobowe
Śmiertelne Ranni
1 Polska 184817 3875 54285 21107 7250 3740 8463 105 178 1065 6980
2 DOLNOŚLĄSKIE 22812 411 5943 2416 794 371 802 9 17 109 657
3 KUJAWSKO-POMORSKIE 8003 170 2900 844 326 195 433 6 14 64 334
4 LUBELSKIE 11151 168 2926 707 268 136 401 4 13 42 338
5 LUBUSKIE 6568 136 1419 722 178 120 285 4 7 46 225
6 ŁÓDZKIE 11424 466 2191 2291 692 511 627 5 9 80 523
7 MAŁOPOLSKIE 12277 205 4928 1307 444 251 644 3 15 74 546
8 MAZOWIECKIE 28192 474 5773 2942 747 407 1199 12 23 169 981
9 OPOLSKIE 5164 108 1678 484 185 116 226 2 3 34 184
10 PODKARPACKIE 9219 182 3481 811 305 179 314 4 9 40 259
11 PODLASKIE 4843 145 1818 575 253 79 206 5 3 35 161
12 POMORSKIE 8081 233 4189 989 340 194 571 3 11 40 496
13 ŚLĄSKIE 21407 253 5562 3111 1228 433 991 21 34 106 814
14 ŚWIĘTOKRZYSKIE 7914 114 1308 482 216 96 251 3 3 40 199
15 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 7156 223 2603 890 343 168 336 6 4 42 282
16 WIELKOPOLSKIE 11544 362 5119 1381 548 301 732 10 4 97 607
17 ZACHODNIOPOMORSKIE 9062 225 2447 1155 383 183 445 8 9 47 374

W 2016 roku wybuchło w całej Polsce 126228 pożarów. Najwięcej pożarów zarejestrowano w województwach: mazowieckim (18056), śląskim (15466) i dolnośląskim (13424), natomiast najmniej w województwie podlaskim (2997).

W całej Polsce w pożarach zginęło 4041 osób. Najwięcej ofiar śmiertelnych w wyniku pożarów było w woj. mazowieckim (539), a rannych również w woj. mazowieckim (7208). Łącznie w całym kraju udzielono 19888 osobom pomocy medycznej, najwięcej (3074) w woj. mazowieckim, a najmniej w opolskim (493). Na terenie akcji najwięcej osób wymagało pomocy na Śląsku (1019), najmniej (179) w Lubuskiem.

Dla naszych badań najważniejsza jest natomiast ostatnia kategoria – pożary środków transportu. Łącznie w kraju spłonęło 8996 pojazdów, w tym 7525 samochodów osobowych i 165 autobusów. Najwięcej samochodów osobowych spłonęło w woj. mazowieckim (1157), najmniej (176) w woj. opolskim. Autobusy najczęściej płonęły na Śląsku (23), najrzadziej na Podlasiu i w Świętokrzyskiem (3).

Brak adnotacji na temat zgonów spowodowanych poparzeniami - w Polsce organizacje państwowe nie prowadzą tego typu statystyk.

Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 07.04.2017]

Rok 2016 Ilość pożarów ogółem Ofiary pożarów i pomoc medyczna Pożary pojazdów
Lp. Podział administracyjny Ilość zdarzeń Ofiary Pomoc ogółem Na terenie akcji W tym przez strażaków Ogółem Motocykle Autobusy Samochody ciężarowe Samochody osobowe
Śmiertelne Ranni
1 Polska 126228 4041 62717 19888 6797 3512 8996 109 165 1058 7525
2 DOLNOŚLĄSKIE 13424 416 6563 2589 688 340 917 5 17 96 791
3 KUJAWSKO-POMORSKIE 6492 205 3294 882 389 193 492 3 11 56 411
4 LUBELSKIE 6202 185 3745 687 272 132 399 6 7 45 336
5 LUBUSKIE 4488 146 1499 677 179 111 309 5 5 46 251
6 ŁÓDZKIE 7462 458 3576 1869 567 435 604 9 8 87 492
7 MAŁOPOLSKIE 8832 204 5612 1476 430 255 687 11 20 75 569
8 MAZOWIECKIE 18056 539 7208 3074 744 386 1371 15 14 172 1157
9 OPOLSKIE 3279 114 1966 493 194 118 218 5 4 28 176
10 PODKARPACKIE 5458 157 3797 611 275 137 376 2 9 44 319
11 PODLASKIE 2997 142 1904 563 254 99 253 4 3 49 195
12 POMORSKIE 6902 243 4289 1172 379 215 619 9 11 63 505
13 ŚLĄSKIE 15466 284 6317 2385 1019 447 893 16 23 91 754
14 ŚWIĘTOKRZYSKIE 4562 120 1722 562 282 116 227 0 3 28 191
15 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 5677 230 2977 744 300 131 366 6 11 40 306
16 WIELKOPOLSKIE 8693 375 5566 1263 529 261 803 10 11 87 686
17 ZACHODNIOPOMORSKIE 8238 223 2682 841 296 136 462 3 8 51 386