Przekaż 1% podatku poparzonym!

KRS: 0000342831

Oparzenia

Informator pierwszej pomocy

Ocena ciężkości oparzeń

W zależności od głębokości i rozległości oparzenia wyróżnia się oparzenia lekkie, średnie i ciężkie.

oparzenia I° i oparzenia II° oparzenia III°
lekkie do 15% powierzchni ciała
do 10% - u dzieci i osób starszych
do 5%
średnie od 15 - 30%
- oparzenia obejmujące ręce, twarz, oczy, uszy, stopy
od 5 - 15%
ciężkie od 30%
- wszystkie oparzenia wziewne, elektryczne, chemiczne
- wszystkie oparzenia powikłane innymi ciężkimi urazami lub współistniejącymi schorzeniami
od 15%

oparzenia twarzy, szyi, stóp, dłoni, krocza, okrężne

Ocena powierzchni oparzeń

Wielkość powierzchni powłok ciała, głównie skóry, dotknięta oparzeniem jest razem z głebokością oparzenia najważniejszym kryterium oceny stanu poszkodowanego. Decyduje ona również o sposobie leczenia chorego.

Reguła "dziewiątek" Wallace'a

Powierzchnia głowy, każdej z kończyn górnych stanowi 9% powierzchni ciała. Powierzchnia przednia tułowia to 18% (9% powierzchnia brzucha oraz 9% powierzchnia klatki piersiowej). Powierzchnia tylna tułowia stanowi również 18% powierzchni ciała. Powierzchnia każdej kończyny dolnej to odpowiednio 18%. Powierzchnia krocza 1%.

Reguła - dorosły Reguła dziewiątek - dziecko 1-4 lat Reguła dziewiątek - dziecko 5-14 lat

Reguła dłoni

Dłoń chorego - według niej powierzchnia dłoni osoby oparzonej odpowiada 1% łącznej powierzchni jej ciała. Reguła ta służy do oceny rozległości oparzeń ciała u osób dorosłych.

Reguła Dłoni

Reguła "piątek"

Powierzchnia głowy, przodu i tyłu tułowia stanowi po 20% powierzchni ciała. Na każdą kończynę przypada 10% ogólnej powierzchni. Reguła ta ma zastosowanie do oceny rozległości oparzeń u niemowląt.

Reguła piątek

Do dokładnej oceny powierzchni oparzenia stosowana jest przede wszystkim tablica Lunda - Browdera. Przedstawia ona procent, jaki stanowi każda część ciała w zależności od wieku poszkodowanego.

Należy pamiętać, że sama powierzchnia oparzenia bez podania jego głębokości nie ma istotnych wartości poznawczych i prognostycznych!

Przypisy

Opracowała mgr Katarzyna Głazowska