Przekaż 1% podatku poparzonym!

KRS: 0000342831

Oparzenia

Informator pierwszej pomocy

Czym jest choroba oparzeniowa?

Chorobą oparzeniową określa się zmiany miejscowe i ogólne spowodowane raną oparzeniową, która często ulega zakażeniu, czego następstwem może być zespół uogólnionej reakcji zapalnej (SIRS) oraz zaburzenia metabolizmu.

Choroba oparzeniowa rozwija się typowo jedynie w przypadku oparzeń ciężkich i przebiega w trzech okresach:

Wstrząs oparzeniowy (pierwsze 2 -3 doby)

Jest spowodowany gwałtownie zwiększoną przepuszczalnością naczyń włosowatych, która prowadzi do utraty płynów przez ranę oparzeniową oraz gromadzeniu się płynu pod strupem w postaci obrzęku. Dodatkowo powstają obrzęki w tkankach zdrowych. W wyniku wstrząsu dochodzi do zmniejszenia krwi krążącej, niedotlenienia tkanek, upośledzenia krążenia w wątrobie i nerkach, zmniejszenia możliwości obronnych organizmu oraz zwiększenia podatności na zakażenia.

Okres katabolizmu (od kilku dni do kilku tygodni)

Charakteryzuje się głębokimi zaburzeniami metabolicznymi. Chory gorączkuje, chudnie, nie ma apetytu, pojawia się niedokrwistość oraz zaburzenia czynności narządów wewnętrznych. Zwykle dołącza się zakażenie i ropienie ran oparzeniowych. Okres katabolizmu można skrócić, wycinając ranę oparzeniową.

Okres anabolizmu (ponad 4 tygodnie)

Jeśli właściwe leczenie nie doprowadzi do zagojenia ran, dochodzi do postępującego wyniszczenia, uporczywej niedokrwistości i narastających zaburzeń czynności narządów wewnętrznych. Zaburzenia te mogą prowadzić do śmierci.

Przypisy

Opracowała mgr Katarzyna Głazowska